Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.
Εάν ακολουθήσετε τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα βίντεο της υπηρεσίας FREE MOTION ONLINE (ON DEMAND, LIVE, ONLINE PERSONAL TRAINING), το κάνετε με δική σας ευθύνη και αναγνωρίζετε ότι οι ασκήσεις εμπεριέχουν κίνδυνο τραυματισμού, ιδιαίτερα αν έχετε ιστορικό προβλημάτων υγείας ή προηγούμενο τραυματισμό.
Εάν κάποια στιγμή αισθανθείτε ότι η ένταση της άσκησης είναι υπεράνω των δυνατοτήτων σας, ή αισθανθείτε αδιαθεσία ή πόνο οποιασδήποτε φύσης, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως την άσκηση.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η FREE MOTION και οι συνεργάτες της αποποιούνται κάθε ευθύνη για αξιώσεις που προκύπτουν από την αδυναμία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις ή/και τις ασκήσεις στα βίντεο ή/και τις οδηγίες και συμβουλές που παρέχονται.

Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.


τελευταία ενημέρωση 15/11/2020