1. Η εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα και η υπογραφή από αυτόν Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης για την εγγραφή του προστατευόμενου μέλους.
2. Κάθε μέλος υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία εγγραφής, να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως επιτρέπεται η σωματική του άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, το γυμναστήριο δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης.
3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να παγώσει τη συνδρομή του για διάρκεια ημερών όπως αναλογεί στο πακέτο του, η οποία ανανεώνεται με κάθε ανανέωση πακέτου.
4. Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
5. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.
7. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
8. Η χρήση των ντουλαπιών επιτρέπεται μόνο κατά την παραμονή στο Γυμναστήριο.
9. Για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων, καμία ευθύνη δεν φέρει το Γυμναστήριο.
10. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική. Την απλώνουμε πάντα επάνω στα όργανα ή στα στρώματα που χρησιμοποιούμε, σκεπτόμενοι τον επόμενο που θα τα χρησιμοποιήσει.
11. Φοράμε πάντα καθαρά αθλητικά ρούχα και προσέχουμε να μην μεταφέρουμε σκόνες του δρόμου στις αίθουσες του γυμναστηρίου. Ιδανικά, αλλάζουμε παπούτσια στα αποδυτήρια πριν αρχίσουμε το πρόγραμμά μας.
12. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων, είναι υποχρεωτική.
13. Η χρήση όλων των οργάνων άθλησης του Γυμναστηρίου, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, μόνο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου μαθήματος και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπευθύνων του γυμναστηρίου.
14. Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέτρα ασφαλείας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.
15. Μπορείτε να φέρετε το παιδί σας στο χώρο κατά την διάρκεια της προπόνησης σας ωστόσο είναι δική σας ευθύνη να το περιορίσετε στο χώρο αναμονής προς αποφυγή τραυματισμών.
16. Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργό πακέτο προσφοράς στον λογαριασμό ενός μέλους, αυτό παραμένει ενεργό έως και 1 μήνα μετά από διακοπή της συνδρομής. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το πακέτο προσφοράς απενεργοποιείται και ο λογαριασμός επιστρέφει σε βασικό πακέτο.
17. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω όρους παραβιασθεί, η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αφαιρέσει την ιδιότητα μέλους.


τελευταία ενημέρωση 1/06/2022