Άρης Κωνσταντόπουλος
Free Motion logo

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Ακριβή Παπασταθοπούλου
Free Motion logo
ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Θράκης

Πάττυ Αθανασάκη
Free Motion logo
ΠΑΤΤΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

Cycling instructor