Άρης Κωνσταντόπουλος
Free Motion logo

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Αγγελική Νίκα
Free Motion logo
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΑ

Pilates instructor

Ακριβή Παπασταθοπούλου
Free Motion logo
ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Θράκης